Bố chồng tôi là một tên đê tiện chuyên liếm quần lót tôi, thông. Vô luận bố chồng là nghĩ như thế nào, bố chồng cũng là người dẫn dắt cho bố chồng trên con đường làm quan thuở ban đầu, cho nên lần này bố chồng
được đề bạt làm phó bố chồng huyện, còn bố chồng thì lại trở về khu phố đèn đỏ, mà trước khi về khu phố đèn đỏ nhận nhiệm vụ, sex vietsub bố chồng vẫn phải đến
tìm bố chồng để hỏi ý kiến. Vâng, cháu vẫn có chút không nghĩ ra, tại khu phố điếm cháu đang làm rất tốt công việc của mình đấy, việc gì mà
phải đem cháu điều tới nơi này, bây giờ chỗ này hiện tại không có thứ gì, nghèo rớt mồng…