Giữa đêm bén rén cưỡng hiếp con vợ ngọt nước của bạn, gốc, kế tiếp sẽ còn có cái gì chiêu số, đó là chuyện sau này, nhưng trước mắt đã thấy tên nứng cặc thua trước một chiêu. Còn anh chủ nhiệm
phòng tổ chức cán bộ này thì một mực đi sát với anh, cho nên anh đang được hai đại lãnh đạo hết lòng ủng hộ, như vậy thì
mình cũng phải biểu hiện ủng hộ đối với tân trưởng phòng anh, đây cũng là lý do mà anh sau khi đưa anh đến khu lầu xanh
quán mà cũng không ngay lập tức quay trở về, xnxx anh cùng tham gia hội nghị cán bộ toàn huyện,…