Hai thằng thợ sửa điều hòa may mắn được phang phập chị chủ nhà, hai anh, nói xấu tay hai anh, còn bây giờ lại bắt đầu công kích hai anh rồi. Nói nhăng cuội gì vậy, hai anh quay trở lại rồi, chúng ta
đi thôi. Hả. chị chủ nhà để cho hai anh cũng đi cùng với chúng ta. chị chủ nhà kinh ngạc nói. Đúng vậy, hai anh làm sao mà không thể đi, chỗ đó cũng không
phải là đầm rồng hang cọp mà. Thế nhưng mà.. hai anh không phải là thuộc nhóm người trong hội này, chị chủ nhà không sợ Sợ cái gì, sex trung quốc bọn họ nếu không để cho
hai anh vào, thì chúng ta quay trở về là được, hai anh bây giờ là người của tay…