Liều lĩnh địt con bạn thân siêu phẩm kiểu doggy phê, cho bạn trai của mình, xem anh ấy có thể giúp gì được bạn không. anh tuy không muốn anh tham dự vào chuyện này, nhưng tình hình
của con bạn thân tệ như thế này, không chỉ là bạn bè với con bạn thân, mà còn là sự giúp đỡ với một người bị nạn, dù sao trong mắt của anh, Ông anh
họ là người không có chuyện gì mà không làm được, năm đó ở trong hôn lễ có thể tay không đoạt súng người xấu, vlxx đem con bạn thân từ trên con đường tử
vong kéo xuống, từ đó trở đi, anh bắt đầu sùng bái anh, cho nên cho dù…