Mây mưa cùng các bé chân dài hàng ngọt lịm, đã làm hao tổn hết khí lực trên người bọn họ, do đó khi mà mới xuất tinh ra thì các anh mới choáng váng như là cạn kiệt tinh lực. May mà mới vừa
rồi còn uống được đầy đủ nước, sex loạn luân nếu không thì khả năng ngay hành động vuốt ve giữa hai người cũng khó mà có được, nhưng rồi đã xảy ra quan hệ,
ép buộc dùng hết sức lực còn lại, đó là một loại vận động kịch liệt, tiêu hao thêm số lớn năng lượng, các anh bắt đầu nhanh phát hiện ra bụng của
mình đang cồn cào vì đói, bởi vậy các anh quyết định, các anh không có lưu luyến đến thân thể…