Nát rượu bị tay đồng nghiệp lén địt cô vợ đít bự của mình, lấy bờ eo nhỏ nhắn vợ của đồng nghiệp yêu, dùng hết sức đẩy con cặc chạm vào hoa tâm, tinh trùng như núi lửa phun trào phun ra đầy tràn trong âm đạo vợ của đồng nghiệp yêu.
Một hồi sau con cặc đã mềm lại từ từ tuột ra khỏi cái âm đạo trơn nhớt của vợ của đồng nghiệp yêu, sex tập thể hai chân anh như nhũn ra, chưa bao giờ có hành vi kịch
liệt liên tục một hơi không ngừng nghỉ như trưa nay cùng với vợ của đồng nghiệp yêu như vậy ông trùm chưa có chính thức đề bạt ai làm Phó văn phòng ủy ban,
ông tự tiện thay đổi nhân sự làm cho người ta rất phản cảm, nhưng phản cảm thì…