Ngày công tác sợ hãi của bé Maki Tomoda thích cọ sát, rể vừa rồi. anh muốn Maki Tomoda giúp anh nắm giữ anh tập đoàn mỏ than Thời Thụ Kim. Nghĩ đến Thời Thụ Kim hiện giờ là một lão già với tấm mặt
mo này, Maki Tomoda trong nội tâm liền muốn buồn nôn, anh tuy bá đạo, nhưng dầu gì cũng là một người thanh niên tuổi trẻ, đàn bà chính là
trình độ tính dục khác với nam nhân, sex không che phụ nữ mạnh hơn hơn nhiều, đàn anh thì thường thích người phụ nữ lớn tuổi thành thục hơn mình, không
thành vấn đề gì, nhưng ngược lại những người đàn bà đều thích thú đối mặt với thanh niên tuổi trẻ, nhưng khi đối…