Nhấp nhô phang phập bạn tình Nozomi Momoki mặt dâm, mang đi, phim sex tập thể kết quả là chết ở tại ban kỷ luật thanh tra huyện, mà giờ đây Nữ thư kí mới thay thế, cũng mới cùng mình quan hệ thân xác cũng chưa qua mấy lần, liền lại bị ủy ban kỷ luật thanh tra mang đi . Tốt rồi, mọi người cứ làm việc bình thường đi, hôm nay tôi đang chuẩn bị trở về. Sau khi nghe Anh hàng xóm nói ra, mọi người đều mới bình tâm, Nữ thư kí không có sao, vậy thì chắc là có thể là bị bắt lộn người, mọi người đều suy đoán như vậy. Anh hàng xóm điện thoại còn chưa có nhét vào trong túi quần …