Phang phập cùng 2 mẹ con nứng lồn hàng ngọt, chức Đường nói nói khái quát tình huống. Bởi vì thông thường thì trong cuộc họp thì lãnh đạo thường ủy đã thông qua trước rồi, cho nên hội nghị nói thảo luận chỉ là hình thức, để lãnh đạo thường ủy quyết định cho hợp lệ mà thôi, phim sex việt nam nhưng lần này lại có cảm giác trong buổi họp thường ủy, dường như là có việc nghiêm trọng. Hiện nay tại khu Long Cảng có một cái ghế Phó chủ nhiệm còn trống, trong cuộc họp hôm nay sẽ quyết định nhân tuyển, trải qua thương thảo, nhưng tối chung cũng chưa có quyết định; đã có mấy người xem xét dự tuyển, gồm có Hồ Trường …