Suzu Mitake, vẻ đẹp tuyệt hảo làm tình mãi không chán, thì tốt hơn, vạn nhất rò rỉ ra, đối với việc xây xựng con đường rất bất lợi, với lại công ty của chúng tôi đang gánh chịu hai đoạn đường rất trọng yếu, nếu bị truyền đi ra ngoài, đối với công ty của chúng tôi cũng là rất thiệt hại.. Tôi biết ý lão, vậy thì tự mình đến hiện trường xử lý giải quyết tốt hậu quả đi, xnxx chuyện này phải xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không tiếc rẻ tiền bồi thường, đối với người chết nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mà bồi thường, quyết không thể để cho người ta đem chuyện chết người này lan truyền ra …