Thang máy hư chị sếp dâm dục đòi bú cu để bớt sợ, chưa có a, em còn trẻ như vậy, kết hôn sớm để làm gì. Với lại hiện tại cũng không phải là lúc, em cũng chả biết đến năm tháng nào nữa đây.
tay hàng xóm lại hỏi tiếp Vậy em có bạn gái rồi phải không. chị sếp hỏi là bạn là nữ giới hay là bạn gái. tôi hỏi. Cái này còn có khác
nhau sao. Đó là đương nhiên, bạn gái em và bạn nữ giới là hai ý hoàn toàn khác. tôi lúc nào ở trước mặt Chu Hồng nói chuyện cũng rất
cẩn trọng, beeg cho nên không dám giải thích rất thẳng thừng, nhưng tay hàng…