Thay tía chăm sóc mẹ kế hơn có mấy tuổi vú tròn lồn khít, về hướng mình, thâm tình ôm mẹ kế thật chặt, hai thân thể dán sát vào nhau, do đó mẹ kế cũng cảm giác được con cặc dưới háng con trai riêng đang
đội lên trên cái lỗ lồn của mình, làm cho mẹ kế có chút nghĩ không thông suốt lắm, con trai riêng cấp bách lao tới cứu mình, tại sao cái quần thì đã
cởi ra, chẳng lẽ con trai riêng sớm có ý đồ từ trước. Nhìn thấy trên mặt mẹ kế biểu lộ sự say mê thở hồng hộc, xnxx cặp môi đỏ mọng có chút vểnh lên,
con trai riêng đem môi mình dính vào trên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mẹ kế, nhẹ nhàng thè…