Vỉa hàu em người mẫu dáng ngon bím nhiều nước, trong phòng làm việc của mình ngồi nghỉ ngơi. Ban Kỷ Luật Thanh Tra từ trước cho tới bây giờ đều chưa có thân thiết tiếp đãi nhân vật nào, Dương Đại chí cũng vậy, tại kho cave Đầu khấc Dương ông ta cơ hồ không có người bằng hữu, bởi vì ông ta cũng không phải là người địa phương anh Dương, công tác ở đây như thế nào, phim sex pháp có ổn không vậy. em siêu mẫu sau khi ngồi xuống liền hỏi. À công tác cũng tốt, nhưng tôi thấy sắp sửa có chuyện xảy ra, dù tôi luôn hi vọng Ban Kỷ Luật Thanh Tra vĩnh viễn không có chuyện gì làm, nhưng trên thực tế …